Відділ технічних експертиз

Виконує експертизи:

  • проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об’єктів, виготовлення машин, устаткування та інших засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих, нових технологій на їх відповідність нормативним актам про охорону праці;
  • машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва перед одержанням дозволу Держнаглядохоронпрацi на їх експлуатацію;
  • стану будівель, споруд, машин i обладнання;
  • технологічних процесів, машин, устаткування, транспортних засобів, придбаних за кордоном на відповідність нормативним актам про охорону праці;
  • аналітичної частини планiв ліквідації аварiйних ситуацій (ПЛАС);
  • декларації безпеки об’єктів підвищеної небезпеки.

Проводить:

  • експертні обстеження (технічного діагностування) стану металоконструкцій, зварних i заклепочних з’єднань, основних деталей устаткування підвищеної небезпеки, в тому числі об’єктів газового комплексу, технологічного обладнання нафтовидобувних, нафтопереробних, нафтохімічних і хімічних виробництв, котлів, посудин, які працюють під тиском, трубопроводів пари і гарячої води, вантажопідйомних споруд, які відпрацювали нормативні терміни;
  • технічні огляди і обстеження устаткування підвищеної небезпеки, в тому числі парових і водогрійних котлів, посудин, які працюють під тиском, трубопроводів пари і гарячої води, підйомних споруд та електроустаткування;
  • обстеження суб’єкта господарської діяльності щодо спроможності забезпечити ним додержання вимог нормативно-правових актiв з охорони праці під час виконання робiт підвищеної небезпеки та експлуатації об’єктiв, машин, механізмiв, устаткування підвищеної небезпеки.