Відділ технічних експертиз

Виконує експертизи:

  • проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об’єктів, виготовлення машин, устатковання та інших засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих, нових технологій на їх відповідність нормативним актам про охорону праці;
  • машин, механізмів, устатковання та інших засобів виробництва перед одержанням дозволу Держнаглядохоронпрацi на їх експлуатацію;
  • стану будівель, споруд, машин i обладнання;
  • технологічних процесів, машин, устатковання, транспортних засобів, придбаних за кордоном на відповідність нормативним актам про охорону праці;
  • аналітичної частини планiв ліквідації аварiйних ситуацій (ПЛАС);
  • декларації безпеки об’єктів підвищеної небезпеки.

Проводить:

  • експертні обстеження (технічні діагностування) стану металоконструкцій, зварних i заклепувальних з’єднань, основних деталей устатковання підвищеної небезпеки, в тому числі об’єктів газового комплексу, технологічного обладнання нафтовидобувних, нафтопереробних, нафтохімічних і хімічних виробництв, котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари і гарячої води, вантажопідйомних споруд, які відпрацювали нормативні терміни;
  • технічні огляди і обстеження устатковання підвищеної небезпеки, в тому числі парових і водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари і гарячої води, підйомних споруд та електроустатковання;
  • обстеження суб’єкта господарської діяльності щодо спроможності забезпечити ним додержання вимог нормативно-правових актiв з охорони праці під час виконання робiт підвищеної небезпеки та експлуатації об’єктiв, машин, механізмiв, устатковання підвищеної небезпеки.