Атестація зварників

ПрАТ «Миколаївський експертно-технічний центр» проводить атестацію електрозварників, газозварників, зварювальників напівавтоматичного й автоматичного зварювання.

Атестація зварників є обов’язковою для підприємств, організацій і приватних осіб незалежно від відомчої належності та форми власності, які проводять зварювальні роботи на території України і проводиться відповідно до правил НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації зварників». Згідно НПАОП 0.00-1.16-96 атестація зварників поділяється на первинну, додаткову, періодичну і позачергову. Періодичну атестацію проходять усі зварники з метою підтвердження їх професійної кваліфікації продовження терміну дії посвідчень на допуск до виконання відповідних зварювальних робіт. Термін періодичної атестації — не рідше одного разу на 2 роки. Додаткова атестація зварників, що пройшли первинну атестацію, проводиться перед допуском до виконання зварювальних робіт, не зазначених в їхніх посвідченнях, а також після перерви у виконанні відповідних зварювальних робіт понад 6 місяців. Позачергову атестацію проходять зварники перед допуском до виконання зварювальних робіт після тимчасового відсторонення від роботи за незадовільну якість робіт і порушення технології зварювання. Атестація зварника включає перевірку теоретичних знань і практичних навичок з конкретних способів зварювання і визначеного виду робіт з використанням стандартних зразків, проведення їх випробувань, складання протоколу і оформлення посвідчення зварника. При перевірці теоретичних знань зварники складають екзамен атестаційній комісії. При перевірці практичних навичок зварювальники виконують контрольні зварні з’єднання.

Скачати та оформити заявку на проведення атестації зварників.