Новини

07.12.2018

У жовтні 2018 року вступили в дію одні для всіх сільгоспвиробників правила з охорони праці

12 жовтня 2018 року набули чинності нові Правила з охорони праці у сільськогосподарському виробництві, затверджені наказом Міністерства соціальної політики України від 2.09.2018 року №1240. Водночас скасовано попередні Правила 2012 року.    

Також, чинність втратили Правила охорони праці у птахівництві, затверджені наказом Держгірпромнагляду від  06.10.2008 р. НПАОП 01.2-103-08; Правила охорони праці у тваринництві. Свинарство, затверджені наказом Держгірпромнагляду від 06.12.2004р. НПАОП 01.2-1.09-05; Правила охорони праці  у тваринництві. Велика рогата худоба, затверджені наказом Держгірпромнагляду від 06.12.2004 р. НПАОП 01.2-1.10-05; Правила охорони праці у тваринництві. Конярство, затверджені наказом МНС України від 26.11.2012р. НПАОП 01.2-1.11-12. Основні розділи нових Правил стосуються:
 • Виробничого обладнання та організації робочих місць;
 • Експлуатації сільськогосподарської техніки;
 • Одержання продукції рослинництва;
 • Одержання продукції тваринництва;
 • Гужових перевезень;
 • Робіт у бджільництві.
Дія цих Правил поширюються на всіх фізичних та юридичних осіб, які здійснюють діяльність у сільському господарстві та використовують найману працю.    
 

26.11.2018

ПрАТ «МЕТЦ» проводить набір слухачів на курс «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів»

 

Навчальний центр ПрАТ «Миколаївський експертно-технічний центр» проводить навчання за новими правилами охорони праці під час експлуатації навантажувачів, затверджено наказом Міністерства соціальної політики України від 27.08.2018 № 1220, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2018 р. за №1082/32534. НПАОП 0.00-1.22-08.

Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання, що займаються експлуатацією (використанням за призначенням, технічним обслуговуванням, ремонтом), переобладнанням (реконструкцією), обов’язковим технічним контролем (технічним оглядом), експертним обстеженням навантажувачів, а також установлюють мінімальні вимоги безпеки до обладнання, яку роботодавець повинен підтримувати на рівні, зазначеному в цих Правилах і в інших нормативно-правових актах з охорони та гігієни праці, під час використання навантажувачів.
Після успішної перевірки знань, слухачі отримають відповідні посвідчення  про перевірку знань з питань охорони праці.
Набір триватиме до повної комплектації навчальних груп.
За довідками звертатися за телефонами: +380 512 46‑46-86.
   

20.11.2018

ПрАТ «Миколаївський експертно-технічний центр» проводить експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки для виробника залізобетонних виробів

Одне з найбільш сучасних підприємств з виробництва товарного бетону та залізобетонних виробів звернулося до ПрАТ «МЕТЦ» з великим замовленням на проведення експертного обстеження машин, механізмів та обладнання підвищеної небезпеки.

Завдання фахівців Миколаївського експертно-технічного центру полягає у наданні повного комплексу експертних послуг на підприємстві. Передбачено проведення експертизи, щодо дотримання вимог законодавства з охорони праці та виробничої безпеки при експлуатації обладнання підвищеної небезпеки та виконанні робіт підвищеної небезпеки — парових котлів, посудин, що працюють під тиском, вантажопідіймальних кранів і машин, трубопроводів пари та гарячої води, а також устаткування деревообробної промисловості.
     

06.11.2018

ПрАТ «Миколаївський експертно-технічний центр» провів технічний огляд та експертне обстеження технологічних трубопроводів ШХ для одного з найбільших підприємств кольорової металургії в Європі

  Підприємство замовник спеціалізується на виробництві металургійного глинозему Al2O3. Є одним з найбільш енергоефективних підприємств свого виду серед подібних заводів Європи та має найвищий рівень автоматизації технологічних процесів. Відповідно до замовлення, фахівці ПрАТ «МЕТЦ» провели випробування трубопроводів на статичний згин, розтяги при температурі від 15 до 30° С, робочій і такій, що перевищує робочу на 25 град, ударні згини при температурі — 20° С, + 20° С, робочій і такій, що перевищує робочу на 25 град, твердість та тривалу міцність при робочій температурі.     Також, з метою визначення якості виготовлення, монтажу, ремонту та для встановлення строку подальшої безпечної експлуатації устаткування спеціалісти Центру провели оцінювання технічного стану напорних магістральних шламопроводів, магістральних пульповодів, напорного трубопроводу теплообміну декомпозиції насосної станції та інших на відповідність технічним вимогам.  

19.09.2018

Фахівці Запорізької філії ПрАТ «МЕТЦ» провели експертне обстеження підприємства, що спеціалізується на виробництві безшовних труб

Спеціалісти Запорізької філії  ПрАТ «Миколаївський експертно-технічний центр» провели експертне обстеження та позачерговий технічний огляд металургійного обладнання для одного з найбільших виробників безшовних труб, що використовуються у нафтогазовій галузі, труб спеціального призначення для машинобудування та енергетики. На підприємстві успішно реалізуються програми технічної модернізації та удосконалення технологій. Виробництво оснащено сучасним обладнанням.
 
Відповідно до заявки замовника, було проведено експертне обстеження та позачергові технічні огляди устаткування підвищеної небезпеки, зокрема, прокатних станів,  з метою визначення стану охорони праці та безпеки промислового виробництва під час виконання робіт підвищеної небезпеки.
Також, у ході технічного діагностування металургійного обладнання проведено перевірку його технічного стану щодо виявлення дефектів, оцінку щодо відповідності обладнання правилам промислової безпеки.
 


06.09.2018

ПрАТ «МТЕЦ» працює за новими правилами охорони праці вантажопідіймальних кранів

Під час виконання замовлень, пов’язаних з експлуатацією вантажопідіймальних кранів та іншого підіймального обладнання, фахівці ПрАТ «Миколаївського експертно-технічного центру» керуються новими «Правилами охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18, затвердженими наказом Міністерства соціальної політики України 19.01.2018 № 62 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2018 р. за № 244/31696.
Правила доповнені розділом «Виконання навантажувально-розвантажувальних робіт вантажопідіймальними кранами та машинами».
Дані Правила поширюється на суб’єкти господарювання, що займаються монтажем, демонтажем, експлуатацією (використання за призначенням, технічне обслуговування, ремонт), перевіркою технічного стану (технічний огляд, експертне обстеження) чи модифікацією (реконструкція чи модернізація), вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, а також встановлюють певні вимоги безпеки до обладнання, яке повинно підтримуватися власником на рівні, зазначеному в цих Правилах або інших нормативно-правових актах з охорони та гігієни праці, під час його використання.
Вимоги безпеки до вантажопідіймальних кранів і машин поширюються на крани і машини виготовлені до 01.01.2012 (до дати набуття обов’язкового застосування Технічного регламенту безпеки машин).
                   

31.08.2018

Фахівці Запорізької філії ПрАТ «МЕТЦ» провели експертне обстеження устаткування для виробника одного з найбільш популярних напоїв

Фахівці Запорізької філії ПрАТ «МЕТЦ» виконали комплекс експертних послуг для підприємства, що входить до однієї з провідних груп у світі серед виробників пива та інших напоїв. Було проведено технічну експертизу проектної документації та технічних умов, з метою визначення їх спроможності виконувати роботи підвищеної небезпеки та експлуатувати відповідні машини, механізми, устаткування.
Зокрема, відповідно до договору, було здійснено експертне обстеження машин, механізмів та обладнання підвищеної небезпеки, а саме посудин, що працюють під тиском,  руйнівний і неруйнівний контроль металу та зварних з’єднань на об’єктах підприємства, що підлягають нагляду.  Проведено технічний огляд технологічних транспортних засобів.
 

16.08.2018

За результатами обстеження фахівцями ПрАТ «МЕТЦ» демонтовано електричну  опору

За результатами обстеження спеціалістів ПрАТ «Миколаївський експертно-технічний центр» у місті Одеса було демонтовано електричну опору, яка становила небезпеку через зношеність основного металу на 80%.
Відповідно до вимог  ГОСТ5264 – 80 «Соединения сварные. Ручная дуговая сварка», ДСТУ-Н Б А.3.1-11:2008 «Настанова з візуального і вимірювального контролю зварних   з’єднань та наплавок металевих конструкцій»;  ДСТУ EN 13018:2017 «Неразрушающий контроль. Визуальный контроль. Общие принципы» було проведено візуально-оптичний контроль та ультразвуковий контроль товщини, завдяки яким було виявлено ряд дефектів. Зокрема, це наскрізні отвори, розслоювання металу та руйнування основи опори, а також деформація металу на певних відрізках металоконструкції.

10.08.2018

ПрАТ «МЕТЦ» співпрацює з підприємством, що забезпечує електроенергією південні області України

 
Спеціалісти ПрАТ «Миколаївський експертно-технічний центр» провели експертне обстеження та позачерговий огляд парового котла ГМ 50-14/250, а також трубопроводів мережевої води та паропроводів, які експлуатуються відомою енергогенеруючою компанією. Підприємство за рік генерує 17-18 млрд. кВт.ч електричної енергії, що складає більше 10% виробництва електроенергії у країні та на 96% покриває потребу у електроенергії Миколаївської, Одеської та Херсонської областей.
Зокрема, було проведено ряд робіт спрямованих на визначення технічного стану, умов та строків подальшої безпечної роботи обладнання. Проведено зовнішній та внутрішній огляд обладнання для визначення можливих дефектів. Проведено неруйнівний контроль основного металу та зварних з’єднань.
За результатами проведеної роботи було визначено умови та строки подальшої безпечної експлуатації обладнання, а також потреби у проведенні ремонту, реконструкції чи модернізації.

31.07.2018

         

Набрали чинності нові Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском

З 2018 року роботодавці та працівники, які монтують, демонтують, експлуатують чи перевіряють технічний стан (проводять технічний огляд, експертне обстеження) обладнання, що працює під тиском понад 0,5 бар* керуються  Правилами охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, затвердженими Мінсоцполітики від 05.03.2018 р. №333; НПАОП 0.00-1.81-18.
Разом з тим, до 01.03.2019 р. дійсними є також правила затверджені Держгіртехнаглядом СРСР від 27.11.1987; НПАОП 0.00-1.59-87; п.4 розпорядження КМУ від 18.12.2017 №1022-р.
Оскільки набрали чинності Правила №333, Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води (затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 08.09.1998 №177; НПАОП 0.00-1.11-98) та Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів (затверджені Держгіртехнаглядом СРСР від 30.08.1966; НПАОП 0.00-1.60-66) вже не застосовують.
 

16.07.2018

Запорізька філія ПрАТ «МЕТЦ» провела експертне обстеження кранів для найбільшого виробника сірчаної кислоти в Україні

Єдине в Україні підприємство, що забезпечує видобуток природного урану і виробництво його оксидного концентрату.  На виробництві експлуатуються машини, механізми та устаткування підвищеної небезпеки та виконуються відповідні роботи, Проте, керівництво підприємства дбає про якісне, безперебійне та, головне, безпечне виконання таких видів робіт. Тому,  головне завдання фахівців Миколаївського експертно-технічного центру —  надання достовірної інформації про технічний стан кранів.
Фахівці Запорізької філії Центру виконали поглиблене експертне обстеження підйомних механізмів та  кранів,  з метою визначення їх спроможності виконувати роботи підвищеної небезпеки. У ході експертизи було проведено комплекс робіт, які дали змогу визначити технічний стан та встановити строки подальшої безпечної експлуатації машин та обладнання підвищеної небезпеки з урахуванням режиму роботи, а також встановити потребу у проведенні ремонту, реконструкції та модернізації.

02.07.2018

ПрАТ «МЕТЦ» проводить випробування запобіжних поясів

Аналіз виробничого травматизму на будівництві свідчить, що під час виконання робіт на висоті все частіше допускаються нещасні випадки, пов’язані з недодержанням вимог користування засобами захисту. Для безпечного виконання робіт, де існує ризик падіння працюючого з висоти, в Україні найчастіше використовують запобіжні пояси типу ПБ (безлямковий) та ПЛ (лямковий).
 ПрАТ «Миколаївський експертно-технічний центр» проводить випробування запобіжних поясів  на відповідність вимогам ГОСТ 12.4.089 «Будівництво. Пояси запобіжні» та технічним умовам на конкретні конструкції поясів. Зокрема, експертами проводиться зовнішній огляд пояса, перевірка маси та його основних розмірів, випробування пояса у відповідності до вимог ГОСТУ та ТУ на пояси конкретних конструкцій, що дає можливість оцінити їх надійність у різних ситуаціях.
Монтерські пояси проходять випробування на механічну міцність статичним навантаженням  4000 Н (400 кгс) перед введенням в експлуатацію та в процесі роботи 1 раз на 6 місяців.
Методики виміру та засоби, що використовуються спеціалістами Центру для контролю запобіжних поясів забезпечують точність випробувань з огріхом не більше 2%

14.06.2018

 Директор Кіровоградської філії ПрАТ «МЕТЦ» Наталія Зотько прийняла участь у робочій нараді, яку провів з керівниками експертних організацій начальник Управління Держпраці у Кіровоградській області.
Основним  завданням зустрічі стало опрацювання єдиного підходу до оформлення висновків експертиз стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 48).
Учасники засідання обговорили проблемні питання, які виникають під час оформлення висновків експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання та під час видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, продовження строку дії дозволу.
Керівникам експертних організацій вказано забезпечити безумовне виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 року № 1107.


29.05.2018

Фахівці Запорізької філії ПрАТ «МЕТЦ» перевірили стан промислової безпеки на олієекстраційному підприємстві
Запорізькою філією ПрАТ «Миколаївський експертно-технічний центр» проведено експертне обстеження на відомому в країні сільськогосподарському  підприємстві, що спеціалізується на переробці олійних культур.
Сучасні олієекстраційні заводи – це підприємства з повним циклом переробки сировини, в процесі роботи якого експлуатується устаткування та проводяться роботи підвищеної небезпеки.  Тому, першочерговим завданням експертів Центру стало якісне проведення експертних робіт, з метою визначення стану охорони праці та безпеки промислового виробництва під час виконання робіт підвищеної небезпеки.
Крім того, слід відзначити серйозне відношення працівників Запорізької філії до власної безпеки. Під час обстеження резервуарів та ємностей вони користувалися засобами індивідуального захисту: протигазами та страхувальними поясами.


Кіровоградська філія ПрАТ «Миколаївський ЕТЦ» приймає активну участь у популяризації серед молоді культури профілактики безпеки та гігієни праці

Фахівці Кіровоградської філії ПрАТ «Миколаївського експертно-технічного центру» приймають активну участь у громадських заходах Кіровоградщини, спрямованих на якісне виховання у сфері безпеки праці серед молоді.

У рамках Дня охорони праці, який пройшов під девізом «Захищене та здорове покоління» заступник виконавчого директора  ПрАТ «МЕТЦ» Наталія Зотько прийняла участь в оцінюванні конкурсу дитячого малюнку «Охорона праці – очима дітей».

За творчий підхід до роз’яснення складної та серйозної теми подарунковим сертифікатом було нагороджено ученицю Гімназії імені Т.Шевченко м. Кропивницький) Ксенію Євстратову.


10.04.2018

Щороку, починаючи з 2002 року, більше 50 країн світу за ініціативою Міжнародної конфедерації вільних профсоюзів працівників та Міжнародної організації праці відмічає Всесвітній день охорони праці. Проте, свято зародилося у 1989 році, коли канадські та американські працівники почали відмічати День пам’яті загиблих на виробництві. Відтоді з Днем охорони праці вітають тих, від кого залежить безпека на робочому місці. Спеціалісти з охорони праці оцінюють та аналізують ризики, щоб попередити нещасні випадки, виробничі травми і захворювання. За оцінками МОТ, щодня у світі 6300 людей гинуть внаслідок нещасних випадків на робочому місці та професійних захворювань, що налічує близько 2,3 млн людей на рік. В Україні день об’єднання людей навколо проблеми збереження життя та здоров’я працівників офіційно визнано у серпні 2006 року відповідно до Наказу Президента України від 18 серпня 2006 року № 685/2006.

 У 2018 році  Міжнародною організацією праці визначено дивіз Дня охорони праці – «Захищене і здорове покоління», оскільки запорукою стабільного економічного зростання є популяризація серед молоді культури профілактики безпеки та гігієни праці.


10.04.2018

Від початку 2018 року на Миколаївщині від отруєння чадним газом  та продуктами горіння загинуло 9 чоловік, ще 10 потрапили до лікарні. За висновками експертизи приватного підприємства «Миколаївський експертно-технічний центр» у трьох випадках, зафіксованих  у місті Миколаєві, причиною отруєнь стало використання несправних газових приладів. На виконання запиту Управління Держпраці  в Миколаївській області експерти ПрАТ «Миколаївський ЕТЦ» провели випробування  во­до­на­г­рі­ва­ль­ного про­то­ч­ного га­зо­вого по­бу­то­вого апарату ма­р­ки “KRAUF&HEIZER”, який експлуатувався у приватній квартирі  міста Миколаєва. 29 лютого 2018 року у даній оселі стався нещасний випадок, який призвів до смерті трьох людей. За попередніми висновками загиблі отруїлися вуглекислим газом. У ході обстеження водонагрівача, зокрема, на термобезпеку, концентрацію шкідливих речовин в продуктах згоряння та час спрацювання автоматики безпеки, було виявлено ряд недоліків. За результатами візуального огляду було встановлено, за характером пошкоджень основних елементів водонагрівача, а саме: зовнішнього кожуху, корпусу теплообмінника, трубок та пластин теплообмінника, обладнання використовувалося в аномальних температурних режимах роботи з постійними перегрівами. Також, було виявлено втручання в конструкцію електроживлення водонагрівача, яке здійснювалось від зовнішнього джерела електроживлення за допомогою перехідника. Внаслідок неправильної експлуатації та втручання в конструкцію водонагрівач знаходився в несправному технічному стані, про що свідчить прогорілий захисний кожух, сплавлені пластини теплообмінника, пошкодження трубок теплообмінника. Це спричинило неправильне формування газоповітряної суміші та перевищення рівня допустимої концентрації двоокису вуглецю (СО) при горінні у 170 разів. А виходячи з того, що водонагрівач експлуатувався без захисного кожуху більшість продуктів згоряння потрапляла не у димохід, а у приміщення де він експлуатувався. Про що свідчать високий рівень СО, та низька температура згоряння газів на виході в димоході.
Нагадуємо, більшість отруєнь чадним газом та продуктами горіння, вибухів побутового газу та пожеж у жилих будинках – наслідок нехтування безпекою. Пам’ятайте, не можна використовувати несправні прилади, не можна самовільно втручатися у роботу газового обладнання, ремонтувати та перевстановлювати їх. Також, не залишайте без нагляду газові працюючі прилади, якщо вони не мають відповідної автоматики та не розраховані на безперервну роботу. Допускайте до перевірок обладнання спеціалізовані газові служби.

23.03.2018 —

Фахівці Запорізької філії ПрАТ «МЕТЦ» провели обстеження газових водогрійних котлів на державному підприємстві, яке є головним постачальником аеронавігаційних послуг в Україні

Експлуатація газових водогрійних котлів «De Dietrich» регіональним структурним підрозділом державного підприємства обслуговування повітряного руху країни проводиться у повній відповідності до вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. Такого висновку дійшли спеціалісти Запорізької філії ПрАТ «Миколаївський експертно-технічний центр» у ході проведення первинного технічного огляду даного обладнання.
На підставі проведеного  експертного обстеження зпрогнозовано строк подальшої безпечної експлуатації устаткування, плани капітального ремонту та проведення діагностики на майбутній період

 

23.03.2018 — Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного  — товариства — завантажити


21.03.2018

Енергоаудит житлових будинків і виробничих будівель

 Найбільш актуальним питанням для власників будівель, які знаходяться в експлуатації — є ефективне використання енергоресурсів. Енергоаудит житлових будинків дає можливість розрахувати кількісні показники споживання енергії. Суть обстеження полягає у зборі інформації про розподіл теплоенергетичних ресурсів, які, в свою чергу, дають можливість визначитися з необхідністю внесення коректив у даний процес. Енергоаудит будівель промислового призначення може здійснюватися у рамках обстеження всього підприємства або як самостійна експертиза. Таке обстеження підприємства є одним з ефективних інструментів економії ресурсів, воно спрямоване на виявлення недоліків та поліпшення існуючої системи споживання. Фахівці ПрАТ «Миколаївський експертно-технічний центр» мають досвід якісного проведення енергоаудиту. Яскравим прикладом цьому є результати обстеження боксів гаражу. Термограми вертикального та горизонтального напрямків чітко вказують на розподіл температурного режиму у приміщенні. Що дає можливість зробити висновки та збалансувати використання теплоенергетичних ресурсів. Термограма — вертикальний напрямок     Термограма — горизонтальний напрямок                                                           В рамках проведення енергоаудиту виконуються такі роботи: —  тепловізійне обстеження будівель, яке  дозволяє визначити: приховані дефекти теплоізоляції, конструктивні дефекти та пошкодження; реальні тепловтрати; місця можливих запотівань стін; недоліки в опалювальній системі; місця протікання у пласких крівлях; якість прокладки труб або електричних нагрівачів у теплих підлогах, тощо; — виміри основних фізичних характеристик приміщень (температура повітря, вологість, швидкість повітряних потоків та інші), проводиться спеціалістами вимірювальної лабораторії ПрАТ «МЕТЦ»); —  обстеження інженерних  мереж (теплопостачання, енергопостачання, водопостачання (гаряча вода), тощо); — проведення відповідного аналізу (на основі отриманих матеріалів) та складання рекомендацій, щодо подальшої експлуатації будівлі. Наші спеціалісти  забезпечені сучасними засобами вимірювальної техніки (тепловізор TI160 атестований в установленому порядку. По завершенні наданих послуг замовник отримує висновок з підсумками проведених робіт та перелік рекомендацій щодо покращення енергоефективності будівель.


26.02.2018

ПрАТ «Миколаївський ЕТЦ» провів експертне обстеження для підприємства-виробника морозива
Фахівці ПрАТ «Миколаївський експертно-технічний центр» провели експертне обстеження та позачерговий технічний огляд посудин, що працюють під тиском для одного з найбільших на Миколаївщині виробників морозива, охолоджених та заморожених продуктів харчування.
У ході обстеження було проведено комплекс робіт, які дали змогу визначити технічний стан та встановити строки подальшої безпечної експлуатації посудин з урахуванням режиму роботи, а також встановити потребу у проведенні ремонту, реконструкції та модернізації.
Зокрема, було проведено внутрішній та зовнішній огляди, а також гідравлічні випробування ресиверів, дренажних та лінійних ресиверів, сепараторів, проміжних посудин, олієвідділювачів.

01.01.2018

ПрАТ «Миколаївський експертно-технічний центр» отримав нагороду «Зірка якості» та звання «Краще підприємство року»

Відповідно до ранжування Національного Рейтингу якості товарів та послуг «Зірка якості» ПрАТ «Миколаївський експертно-технічний центр» отримав звання «Краще підприємство року» та право використовувати графічне зображення «Зірка якості» для маркування продукції  та послуг протягом року.

 

Рейтинг формується на базі офіційних даних Державних статистичних органів України, і виключає вплив людського фактору на прийняття рішення.  Це єдина в Україні комплексна, об’єктивна, прозора  система, що визначає лідерів, які досягли переваг у бізнесі, на основі принципу ранжування показників діяльності підприємства за звітний період серед всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності.
Як підтвердження завойованого статусу,  Центр отримав експертний висновок, а керівництво  — орден «Слава нації» за вагомий внесок у розвиток економіки України.
Також за видатні професійні досягнення та відданість своїй справі дипломами було нагороджено двох працівників підприємства Барнич Людмилу Семенівну –директора Херсонської філії та Калачова Олександра Петровича начальника електротехнічної лабораторії, що є свідченням високого професіоналізму та кваліфікації.

 

       

29.12.2017

 

Шановні і дорогі колеги!

Щиро вітаємо вас з Новим роком. Хочемо побажати вам рівної і благополучної дороги до успіху, чітких цілей і перспективних планів, невгасаючих сил і дружби колективу, сімейного щастя і вірного благополуччя, високого достатку і незмінної удачі. Нехай новорічна ніч виконає бажання кожного з вас і подарує всім чудовий настрій.


ПрАТ «Миколаївський експертно-технічний центр»  проводить випробування

21.12.2017

ПрАТ «Миколаївський експертно-технічний центр»  проводить випробування газополум’яного обладнання за допомогою стенду СГИ984 ДМ

 ПрАТ “Миколаївський експертно-технічний центр» розширює сферу послуг та покращує якість виконання робіт. Задля цього регулярно оновлюється обладнання та залучаються висококваліфіковані спеціалісти. З січня 2018 року фахівці Центру мають можливість проводити випробування газополум’яного обладнання за допомогою стенду СГИ 984 ДМ
Стенд СГИ 984 ДМ призначений для випробування газополум’яного обладнання на придатність до експлуатації відповідно до вимог безпеки ГОСТ 9356-75, та НПАОП 0.00-1.30-01 «Правила безпечної роботи з інструментами та пристроями», а також вимог технічних умов, розроблених на підставі вказаних стандартів, відповідно до яких газополум’яне обладнання вважається обладнанням підвищеної небезпеки та повинне проходити обов’язкові періодичні перевірки.
Стенд дозволяє проводити калібрування технічних манометрів та проводити випробування наступного обладнання:
 • Різак типу Р1, Р3;
 • Різаки машинні;
 • Різаки рідкопаливні типу РК (газорізи);
 • Пальники газозварювального типу Г2, Г3, Г3У;
 • Редуктори для газополум’яної обробки;
 • Бачки для рідкого пального;
 • Генератори ацетиленові (АСП).
Також на стенді проводиться перевірка газопровідних гумотканевих рукавів на герметичність та міцність.
Таким чином, наявність стенду дозволяє проводити необхідні перевірки, дотримуючись безпеки та вимог державних наглядових органів.
З питань проведення випробувань на стенді СГИ 984 ДМ  звертатися за
тел. 47-31-61, 47-89-61 м. Миколаїв

01.12.2017

ПрАТ «Миколаївський експертно-технічний центр» освоїв новий напрямок у роботі.

У квітні 2017 р. ПрАТ «Миколаївський експертно-технічний центр» отримав свідоцтва про визнання та акредитацію як спроможне виконувати роботи згідно з вимогами Регістру судноплавства України.

Зокрема, це інженерне обстеження гідротехнічних споруд, оцінка технічного стану та паспортизація гідротехнічних споруд. Відповідно до дозвільних документів, спеціалісти Центру можуть робити:
— виміри рівнів шуму і вібрації механізмів, аналіз рівнів шуму та вібрацій на суднах;
— випробування неруйнівними методами контролю: радіографічним, ультразвуковим, капілярним, магнітно-порошковим, візуально-оптичним металоконструкцій судових вантажопідіймальних пристроїв, посудин під тиском, трубопроводів;
— виміри житлових приміщень для моряків та приміщень для відпочинку і вживання їжі у відповідності з вимогами Конвенції;
— діагностику електрообладнання та обладнання автоматизації;
— випробування  ультразвуковим методом захисного шару бетону;
— кліматичні випробування. Виміри з метою визначення відповідності судна вимогам Конвенції 2006 року про працю в морському судноплавстві;
— віброакустичні виміри та випробування.
Наразі, фахівцями ПрАТ «Миколаївський експертно-технічний центр» вже проведено вібраційні випробування на буксирі одного з провідних підприємств області, власника найбільшого вантажного флоту на річках України.

28.04.2017

Колектив ПрАТ «Миколаївський експертно-технічний центр» вітає всіх з Всесвітнім днем Охорони праці

Каждый труд необходим,
Важен и почетен.
Все на этом и стоим.
На любой работе
Безопасность — элемент
Не пустых дискуссий.
Вам не нужен инцидент:
Надо, чтобы в курсе
Безопасности своей
Стал сотрудник всякий.
Вы — душою за людей
(Не за железяки!).
Вы охраною труда
Только и живете.
Поздравляем с этим днем!
Счастья на работе!

08.03.2017

Вітаємо всіх жінок з весняним святом – 8 Березня!

Земля зітхає ледве чутно
І прокидається від сну…
І березень дарує чудо,
Розпочинаючи весну.
Це чудо-в усмішках чарівних,
У морі квітів навкруги.
Ми Вас вітаємо царівни,
Найкращі, милі, дорогі!
  7514783_13492-650x0