Про нас

Основний персонал ПрАТ «МЕТЦ» — технічні експерти по промисловій безпеці, аудитори по сертифікації продукції й систем якості й інженери-випробувачі.

Організація складається зі структурних підрозділів:

 • відділення сертифікації (ОС «Нікосепро»);
 • випробувальний центр;
 • відділення технічних експертиз:
  • відділ експертиз;
  • відділ обстеження й діагностики будівельних конструкцій;
 • лабораторія технічної діагностики й методів неруйнівного контролю;
 • регіональний відділ психофізіологічної експертизи;
 • ДП «Навчальний центр».

Випробувальні підрозділи оснащені сучасною випробувальною технікою, мають стенди й обладнання. ПрАТ»МЕТЦ» акредитований у Національнім агентстві по акредитації України, Госгорпромнадзоре України на право проведення випробувань.

Організація має систему якості по ISO9001 з 2008 року.

Орган з сертифікації «НікоСЕПРО»

Акредитований (призначений і вповноважений) на право виконання робіт із сертифікації продукції й систем якості в національній системі сертифікації УКРСЕПРО з 1997 року та на роботи з проведення оцінки відповідності згідно з вимогами Технічних регламентів.

ОС має великий досвід роботи по сертифікації продукції вітчизняної й закордонної, у тому числі імпортованої з Італії, Німеччини, Швеції, Туреччини, США, Китаю, Кореї, Російської Федерації.

Відділення технічних експертиз проводить роботи з:

 • експертизі об’єктів по забезпеченню промислової безпеки;
 • огляду й експертному обстеженню (технічна діагностика) обладнання підвищеної небезпеки;
 • неруйнуючим методам контролю металів і їх з’єднань;
 • ідентифікації й декларуванню безпеки об’єктів підвищеної опастности;
 • аудитові систем керування охороною праці на виробництві;
 • психофізіологічній експертизі працівників;
 • технічній діагностиці машин і механізмів;
 • обстеженню й діагностиці будівельних конструкцій;
 • паспортизації будинків і споруджень;
 • техогляд технологічного транспорту.

Основними цілями нашого підприємства є орієнтація на якість послуг, що надаються; постійне сприяння підвищенню рівня стану охорони здоров’я працюючих та промислової безпеки, щоб на підставі довіри, незалежного підходу і взаємної поваги зробити наших споживачів нашими постійними партнерами.

Практичне застосування європейського досвіду технічного діагностування, охорони праці та промислової безпеки і суворе дотримання вимог українського законодавства, дозволяє успішно і прогресивно працювати нашому підприємству в сфері промислової безпеки, реалізуючи повний комплекс експертних послуг.

ДП «Учбовий центр»

Проводить навчання й перепідготовку, підвищення кваліфікації по робочих професіях, проводить навчання посадових осіб з питань охорони праці й промислової безпеки. ДП «Учбовий центр» має ліцензії Міністерства освіти й науки України з 19 вересня 2001 року й дозвіл Держгірпромнагляду України з 10 квітня 2001 року на проведення робіт. Підприємство має філії в інших містах, що дозволяє оперативно оказувати послуги по всій території України.

struktura_foto