Інспекційний орган ПрАТ МЕТЦ

Інспекційний орган ПрАТ МЕТЦ зобов’язується підтримувати високу якість інспектування з метою експертного обстеження суб’єктів господарювання та технічного діагностування з неруйнівними і руйнівними методами контролю устатковання підвищеної небезпеки.

02.04.2018 - Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік