Лабораторія НМК

Лабораторія “Технічної діагностики і неруйнівних методів контролю”

ВЛ «ТД і НМК»  проводить весь комплекс робіт, що зумовленні обов`язковими вимогами державних нормативних актів з охорони праці (неруйнівний контроль, технічну діагностику, експертизу, вcі види технічного огляду), паспортизацію обладнання та об`єктів, експлуатація яких пов`язана з підвищеною небезпекою.

Лабораторія НМК використовує сучасні засоби та методи контролю – ультразвукових, магнітних дефектоскопів, металографічних обстежень, визначення механічних якостей металу або дозволяє з виcокою ймовірністю визначити стан обладнання, визначити оптимальні режими експлуатації та навантаження.

Підрозділ дефектоскопії проводить:

 1. Технічну діагностику об’єктів підвідомчих Держгірпромнагляду:
  • парових та водогрійних котлів;
  • посудин, що працюють під тиском;
  • трубопроводів пари та гарячої води;
 2. Неруйнівний контроль зварних з’єднань і основного металу:
  • резервуарів;
  • несучих та огороджуючих конструкцій;
  • газопроводів;
  • технологічних трубопроводів та обладнання;
  • залізничних ваг;
  • вузлів, деталей великотонажного автомобільного транспорту;
 3. Методами:
  • візуально-оптичним;
  • ультразвуковим;
  • ренгенографії;
  • магнітним;
  • кольоровим (капілярним);
  • твердометрії;
 4. Паспортизацію посудин працюючих під тиском, котлів, трубопроводів пари та гарячої води.

Спеціалісти по обстеженню підіймальних споруд проводять:

 • обстеження зварних швів та основного металу в/п споруд методами неруйнівного контролю з визначенням придатності до експлуатації та ремонту.
 • експертне обстеження (технічне діагностування) вантажопідйомних кранів, талей, лебідок, підйомників;
 • виготовлення дублікатів паспортів вантажопідйомних кранів, талей, лебідок, підйомників;
 • обстеження підприємств на можливість виконання ними робіт підвищеної небезпеки згідно постанови КМУ №11107 від 26.10.2011р., а саме:
  • робіт на висоті;
  • виготовлення та випробування стропів;
  • огляд, монтаж, ремонт, налагодження, випробування підйомних споруд;
  • експлуатації підйомних споруд.

Спеціалісти по обстеженню об’єктів котлонагляду проводять:

 1. Технічний огляд об’єктів котлонагляду підвідомчих Держгірпромнагляду
 • парових та водогрійних котлів;
 • посудин, що працюють під тиском понад 0,07 МПа;
 • трубопроводів пари та гарячої води.
 1. Неруйнівний контроль зварних з’єднань і основного металу методами:
 • VT – візуально-оптичний;
 • MT – магнітний (метод коерцитивної сили)
 1. Експертне обстеження підприємств, установ, організацій різних форм власності щодо встановлення спроможності їх виконувати роботи підвищеної небезпеки та експлуатації обладнання підвищеної небезпеки відповідно до вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.
 2. Експертизу проектної та технічної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення), ремонт та реконструкцію об`єктів котлонагляду.
 3. Проведення експертних обстежень об’єктів котлонагляду, ввезених з-за кордону на предмет їхнього застосування на території України.