Психофізіологічна експертиза

Діагностичний центр професійного психофізіологічного добору ПрАТ “МЕТЦ”
Адреса: Радістна 13

Довідки за телефонами:
+38(067)820-36-26
+38(0512)-70-99-07

Психофізіологічна експертиза пропонує наступні послуги: 

 1. Проведення психофізіологічної експертизи та психофізіологічного відбору з метою виявлення працівників, придатних за своїми психофізіологічним якостями до робіт підвищеної небезпеки.
 2. Видача обстежуваним працівникам висновку про психофізіологічну придатність для виконання робіт підвищеної небезпеки. Докладний перелік робіт підвищеної небезпеки, для виконання яких необхідне проходження психофізіологічної експертизи зазначений у Наказі Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 26.01.2005г. № 15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою»

Для проходження психофізіологічної експертизи необхідно надати наступні дані:

 • ПІБ;
 • дата народження;
 • ідентифікаційний номер;
 • назва організації, підприємства;
 • професія за штатним розкладом;
 • код підприємства за ЄДРПОУ.

Графік роботи відділу:
Понеділок – Четверг – 8:30 – 17:00
П’ятниця – 8:30 – 16:00
Обідня перерва – 12:00 – 12:30
Суббота, Неділя – не робочі дні

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті 5 та 17 закону України «Про охорону праці».

Спільний наказ Міністерства охорони здоров’я України та Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 23.09.1994р. №263/121 у редакції від 05.07.1995р. «Про затвердження Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі».

Наказ МОЗ України від 21.05.2007р. №246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій».

Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 26.01.2005р. №15 у редакції від 14.12.2007р. «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою».

Порядок проведення психофізіологічного обстеження Базовим способом проведення психофізіологічного обстеження є «Програмний тестовий комплекс професійного психофізіологічного відбору працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки (далі — ПТК). Психофізіологічне обстеження може проводитися як із групою працівників, так і індивідуально, але з обов’язковим дотриманням стандартних умов проведення обстежень, прийнятих у Системі професійного психофізіологічного відбору, а саме:

 1. реєстрація обстежуваного за встановленою формою із занесенням в «Журнал реєстрації обстежуваних»;
 2. долікарське обстеження: зовнішній вигляд, опитування про самопочуття, скарги (по необхідності вимір артеріального тиску й пульсу) з обов’язковим занесенням даних, під підпис обстежуваного, в «Журнал долікарського огляду обстежуваного»;
 3. інструктаж обстежуваного про порядок виконання тестів;
 4. безпосереднє психофізіологічне тестування з використанням ПТК;
 5. фіксування результатів психофізіологічного обстеження;
 6. індивідуальна співбесіда з лікарем-психофізіологом або фахівцем-психологом;
 7. відправлення результатів психофізіологічного тестування й індивідуальної співбесіди (в електронному виді) до Центру психофізіологічної експертизи;
 8. видача результатів обстежуваному.

Результати обстеження видаються кожному обстежуваному особисто або надаються за місцем роботи в запечатаному виді. Розголошувати результати психофізіологічного обстеження строго забороняється, крім випадків обумовлених чиннім законодавством України. Регіональні служби психофізіологічного відбору, фахівців, зайнятих на особливо небезпечних роботах або потребуючих професійного відбору:

 1. надають послуги по професійному психофізіологічному відбору, періодичній оцінці професійної придатності;
 2. впроваджують ефективні методи та способи професійної реабілітації і тренування професійно важливих якостей фахівців, зайнятих на небезпечних та потребуючих професійного добору роботах;
 3. здійснюють методичне керівництво та координацію діяльності в області професійного психофізіологічного відбору на відповідній території регіону;
 4. на прохання адміністрації організацій усіх організаційно-правових форм, за заявками роботодавців можуть проводити професійне консультування та психофізіологічну підтримку незайнятого населення, працюючого, а також громадян, що потрапили під звільнення з виробництва;
 5. проводити професійний психофізіологічний відбір та добір осіб, прийнятих на професійній навчання й на вакантні робочі місця;
 6. здійснювати іншу професійно-орієнтовну діяльність на основі договорів.

Служба професійного відбору:

 1. проводить системну, кваліфіковану та комплексну роботу з питань професійної орієнтації;
 2. формує в громадян свідомий підхід до вибору професії, що відповідає інтересам, стану здоров’я й особливостям кожної людину з урахуванням потреб регіону в кадрах;
 3. формує Державний реєстр осіб, придатних до робіт з високим рівнем техногенної небезпеки підвищеним ризиком з обліком індивідуальних психофізіологічних особливостей фахівців, стан їх здоров’я, а також потребу регіону в кадрах;
 4. активно сприяє формуванню особистісного та інтелектуального потенціалу фахівців, що відбираються;
 5. створює умови для найбільш повного розвитку творчих здібностей, пізнавальної, морально-естетичної та потребо-мотиваційних якостей особистості;
 6. впроваджує досягнення сучасної психофізіології в практику роботи служби професійного психофізіологічного відбору. Регіональні відділи професійного психофізіологічного відбору зобов’язані проводити тестування осіб з оперативною відправкою отриманих даних у Національний центр професійного психофізіологічного відбору для їхнього аналізу і ухвалення рішення про придатність фахівця до роботи в умовах підвищеної техногенної небезпеки з урахуванням показників професійної придатності та прогнозованої успішності освоєння професій, спеціальності, посилення мотивації до обраного профілю та адаптації до майбутньої професії.

Шановні клієнти, Ви маєте змогу завантажити форму заявки на Ваш комп`ютер, для того щоб самостійно заповнити її та надіслати нам в заповненому вигляді через форму нижче.