Відділ обстеження і діагностування будівельних конструкцій

Основним напрямком роботи відділу є обстеження технічного стану будівельних конструкцій, будівель і споруд у наступних випадках:

 • в процесі експлуатації будівель і споруд;
 • перед проведенням капітального ремонту, реконструкції;
 • об’єктів, незавершених будівництвом;
 • при відсутності проектно-технічної документації;
 • для оцінки технічного стану в процесі купівлі-продажу;
 • при введення в експлуатація індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт (загальною площею більше 300м2), відповідно до наказу від 24.04.2015 №79, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 травня 2015 р. за № 547/26992.

В рамках енергоаудиту ми надаємо послуги з проведення: тепловізійного обстеження будівель; вимірювання основних фізичних характеристик приміщень (температура повітря, вологість, швидкість повітряних потоків та інщі), складання рекомендацій, щодо утеплення будівлі, окремих приміщень.

Роботи з обстеження будівель та споруд, виконуються спеціалістами, які пройшли процедуру атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури та мають кваліфікаційні сертифікати, за напрямком «Технічне обстеження будівель і споруд», відповідно до вимог нормативних документів у галузі будівництва, що діють на території України.

За бажанням замовника, у відповідності з технічним завданням та метою обстеження, фахівці відділу виконують роботи по візуальному та детальному (інструментальному) обстеженню, з визначенням фізико-механічних характеристик матеріалів будівельних конструкцій об’єкта (роботи виконуються фахівцями лабораторії технічної діагностики і неруйнівних методів контролю ПрАТ «МЕТЦ» Свідоцтво про атестацію від 31.07.2015р. № РН-0077/2015).

Діагностика технічного стану будівель та споруд, здійснюється шляхом поєднання взаємоузгоджувальних та взаємодоповнювальних обстежувальних, аналітичних, розрахункових процедур, перелік і повнота яких у кожному конкретному випадку уточнюється окремо.

За результатами матеріалів обстеження замовнику видається звіт, в котрому відображаються:

 • мета обстеження;
 • опис конструктивних рішень;
 • результати огляду будівель та споруд із зазначенням стану окремих конструкцій та частин;
 • відомості та схеми дефектів і пошкоджень конструкцій;
 • результати фізико-механічних випробовувань матеріалів конструкцій;
 • висновки про стан конструкцій та їх придатність до подальшої експлуатації;
 • стислі технічні рішення щодо методів ремонту або заміни дефектних конструкцій, рекомендації з поліпшення експлуатації будівельних конструкцій та основ, тощо.


1


2


3

Приклади пошкоджень

 

 

 

 

 

Склад робіт з візуального обстеження в залежності від складності робіт та мети обстеження.

I група.

Мета — загальний огляд для складання технічних паспортів або дефектних відомостей.

Склад робіт:

 • ознайомлення з проектної документацією;
 • загальний огляд з оцінкою стану конструкцій;
 • підготовка матеріалів для складання технічних паспортів або дефектних відомостей.

II група.

Мета — обстеження для визначення технічного стану конструкцій.

Склад робіт:

 • збирання і аналіз технічної документації;
 • візуальний огляд з оцінкою загального стану конструкцій;
 • виявлення, вимірювання, ескізування та фотографування дефектів і пошкоджень;
 • аналіз та обробка результатів обстеження;
 • збирання та аналіз проектної документації;
 • розробка програми обстежень, технічного завдання на виконання робіт з визначенням видів інструментальних обстежень та необхідних обмірних робіт.

III група.

Мета — детальне обстеження з оцінкою технічного стану і експлуатаційної придатності будівлі.

Склад робіт:

 • детальний візуальний огляд з оцінюванням технічного стану;
 • уточнення розрахункових схем та схем навантаження;
 • виявлення, обмірювання, ескізування та фотографування дефектів і пошкоджень;
 • вибір точок оцінки міцності матеріалів і місць відбирання проб (зразків) матеріалів будівельних конструкцій;
 • викриття окремих місць оштукатурених або облицьованих конструкцій для обстеження;
 • надання завдання замовнику щодо місць відбирання проб;
 • аналіз та обробка результатів обстежень з оцінювання технічного стану та експлуатаційної придатності будівлі (споруди) та її частин.

Склад робіт з детального (інструментального) обстеження.

Найменування конструктивних елементів на які, по заказу замовника проводиться детальне (інструментальне) обстеження:

 • фундаменти;
 • колони, стовпи, стояки та в’язи;
 • підкранові та гальмівні конструкції;
 • перекриття
 • несучі конструкції покриття;
 • огороджувальні конструкції покриття;
 • стіни, перегородки, вікна, двері;
 • сходи;
 • покрівля;
 • підлоги.

Склад робіт при визначенні міцності матеріалів конструкцій механічними методами ударного імпульсу:

 • вибір місць для випробувань;
 • підготовка поверхні бетону в місцях випробувань, зачищення від штукатурки та фарби
 • нанесення відбитку, фіксування значень непрямої характеристики міцності
 • обробка результатів вимірювань, складання висновків.

Склад робіт при визначенні міцності матеріалів методом відриву зі сколюванням:

 • зовнішній огляд конструкцій, вибір місць випробувань, підготовка приладу для випробувань;
 • свердління або пробивання шпурів для анкерного пристрою
 • закріплення анкерного пристрою;
 • проведення випробувань з фіксуванням показників силовимірювача та глибини відриву;
 • обробка результатів вимірювань та складання висновку.

Склад робіт при визначенні товщини захисного шару бетону і розташування арматури магнітним методом

 • підготовка поверхонь конструкції;
 • проведення вимірювань;
 • обробка результатів вимірювань;
 • складання висновку.

Енергоаудит житлових будинків і виробничих будівель.

Найбільш актуальним питанням для власників будівель, які знаходяться в експлуатації — є їх утеплення, з метою зменшення тепловитрат та в слідстві скорочення витрат на опалення будівель та створення кліматичного комфорту в приміщеннях.

В рамках енергоаудиту виконуються роботи:

 • тепловізійне обстеження будівель, яке дозволяє визначити: приховані дефекти теплоізоляції, конструктивні дефекти та пошкодження; реальні тепловтрати; місця можливих запотівань стін; недоліки в опалювальній системі; місця протікання у пласких крівлях; якість прокладки труб або електричних нагрівачів у теплих підлогах, тощо;
 • виміри основних фізичних характеристик приміщень (температура повітря, вологість, швидкість повітряних потоків та інщі), проводиться спеціалістами вимірювальної лабораторії ПрАТ «МЕТЦ», Свідоцтво про атестацію від 15.01.2015р. № РН-0002/2015);
 • проведення відповідного аналізу (на основі отриманих матеріалів) та складання рекомендацій, щодо утеплення будівлі, окремих приміщень.

Спеціалісти забезпечені сучасними засобами вимірювальної техніки (тепловізор TI160 атестований в установленому порядку (свідоцтво про метрологічну атестацію №5372 від 19.08.2015р).