Вимірювальна лабораторія

В структурі ПрАТ «Миколаївський експертно-технічний центр» діє вимірювальна лабораторія, яка внесена до інформаційного переліку лабораторій, атестованих на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу, Державної служби України з питань праці з метою атестації робочих місць відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.92 № 442 «Про проведення атестації робочих місць за умовами праці», а також з метою визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичному) медичному огляду (п. 3.1 наказу Міністерства охорони здоров’я України «Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій» від 21 травня 2007 р. № 246). Дослідження також можуть проводитись для при контролі та моніторингу стану навколишнього середовища, при роботах по забезпеченню захисту життя та здоров’я громадян, тощо.

Вимірювальна лабораторія має відповідну базу, сучасний парк засобів вимірювальної техніки, колектив досвідчених фахівців високої кваліфікації.

Вимірювальна лабораторія проводить роботи на об’єктах агропромислового комплексу, промислових підприємствах, будівництві, державних та комунальних закладах, інших об’єктах економічної діяльності незалежно від форми власності та господарювання.

Вимірювальна лабораторія ПрАТ «Миколаївський експертно-технічний центр» має право досліджувати наступні фактори виробничого середовища та трудового процесу, з подальшим оформленням протоколів встановленого зразку :

 • дослідження повітря робочої зони (більше п’ятдесяти найменувань речовини всіх класів небезпеки);
 • дослідження важкості та напруженості праці;
 • дослідження фізичних факторів:

– шуму (еквівалентний та максимальний рівень звуку, інфразвуку та ультразвуку,  рівню звукового тиску в будь-якій октавній смузі);

– вібрації (загальна, локальна та імпульсна);

– світлового середовища (природне та штучне освітлення);

– мікроклімату (температура, швидкість руху та відносна вологість повітря, теплове випромінювання);

– атмосферного тиску;

– іонізуюче випромінювання.

За бажанням замовника надається організаційно-методична допомога в оформлені повного комплекту документів з атестації робочих місць, а саме:

 • перевірка відповідності найменувань професій працівників до їх реальних обов’язків на робочому місці та корекція (при потребі) у відповідності до Державного Класифікатору професій ДК 003-2010 та ДКХП;
 • визначення шкідливих та небезпечних факторів, що діють на робочих місцях;
 • комплексна оцінка факторів виробничого середовища і характеру праці;
 • підготовка проектів технологічних характеристик робочих місць;
 • оформлення проектів наказів по підприємству (щодо проведення та результатів атестації), проектів протоколів засідань атестаційної комісії та проектів переліків робочих міць;
 • складання проектів карт умов праці;
 • складання проектів листа спостереження (фотографії робочого дня);
 • виконання розрахунків часу дії шкідливих та небезпечних факторів для визначення права на пільгове пенсійне забезпечення, скорочену тривалість робочого тижня, додаткову відпустку, грошові доплати та надання спеціалізованого харчування;
 • консультації з питань атестації робочих місць за умовами праці.

  Довідки за телефонами:
  +38 (067) 820 36 26 – начальник лабораторії Попов Олександр Михайлович
  +38 (0512) 70 99 07 – секретар

Шановні клієнти, Ви маєте змогу завантажити форму заявки на Ваш комп`ютер, для того щоб самостійно заповнити її та надіслати нам в заповненому вигляді через форму нижче.